၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႕တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အတြင္း စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး .. ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းအဆင့္မွ အင္အားအလြန္ျပင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီး"နာဂစ္"အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိကာ
ကၽြႏု္ပ္တို႕အား မေမ့ႏိုင္ေသာ သခၤဏ္းစာတစ္ရပ္ကို ေပးသြားခဲ့ေလသည္။

ဤသို႕လွ်င္ .. သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးႀကီး၏ ဖ်က္ဆီးမႈကို ကိုယ္ေတြ႕ခံစားၾကရၿပီးေနာက္ .. အသက္မေသပဲ က်န္ရစ္သူမ်ားႏွင့္ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဤ Website ကို တည္ေဆာက္လႊင့္တင္ပါသည္။
.........

ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသႏွင့္ ျမန္္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းေဒသ အခ်ဳိ႕တို႕အား အဆင့္ (၄) ရွိ အင္အား ျပင္းထန္ေသာ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္း Nargis တိုက္ခတ္အၿပီး
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၈) ရက္ေန႕တြင္ ..... ျမန္မာ့ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္သတင္းမ်ား စုေဆာင္းေဖၚျပျခင္းကို http://mmweather.ning.com အမည္ျဖင့္ NING Community Network ၌ .. စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၁၈)ရက္ တြင္ mmweather ၏ သက္တမ္း(၅)ႏွစ္ျပည့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ NING Community Network တြင္ ဆက္လက္တင္ျပရန္ အခက္အခဲရွိသျဖင့္ http://mmweather.com ႏွင့္ ဆက္စပ္၍
သတင္း website ျဖစ္ေသာ http://blog.mmweather.com တြင္ ရာသီဥတုႏွင့္သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရယူကာ
ျမန္မာဘာသာသို႕ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျပန္ဆိုတင္ျပေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

------------------------------------------------------------------

MMWEATHER TEAM မွ အဘယ္ေၾကာင့္ .. ရာသီဥတုႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာသတင္းမ်ားအား စုေဆာင္း/ေလ့လာသည့္ website ကို တည္ေဆာက္ရပါသနည္း ?

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ႏွင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေသာ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းမ်ား၊ ဆိုင္ကလုန္း/တိုင္ဖြန္းမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာမက အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္လည္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္း၊ ေလျပင္းမ်ား တိုက္ျခင္း၊ ေရလႊမ္းမိုးျခင္း ႏွင့္ေျမၿပိဳျခင္း တို႕ေၾကာင့္ အသက္၊ စည္းစိမ္၊ အိုးအိမ္ ေျမာက္မ်ားစြာ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးရျခင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ အရင္းအျမစ္မ်ားပါဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္း စသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနၾကရလွ်က္ ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမႀကံဳစဘူးႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ Nargis ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီးႏွင့္ Giri ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းႀကီးတို႕၏
အင္အားျပင္းထန္ၿပီး အဖ်က္စြမ္းအား ႀကီးမားမႈကို အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ၾကရသည့္ ျပည္သူလူထုအၾကားတြင္
အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ေစမည့္ ေကာလဟာလ သတင္းမ်ားျပန္႕ႏွံ႕ျခင္းသည္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ ရွိေနဆဲ/ေျပာေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈသတင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားကို အင္တာနက္(သို႕မဟုတ္)online အသံုးျပဳသူ
ျပည္တြင္း/ျပည္ပမွ ျမန္မာမ်ားသို႕ရည္ရြယ္လွ်က္ Weather and Disaster Information Collection Network ကို MMWEATHER မွ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး
ကမာၻတစ္လႊားရွိ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ လႊင့္တင္ ေပးေနသည့္
WMO, JTWC, TSR, WEATHER UNDER GROUND (WUND), NOAA, GDACS, T2K, USGS, ႏွင့္ အျခား ေသခ်ာတိက်ေသာ သတင္းအေျခအျမစ္မ်ားမွ
သတင္းမ်ားကိုရယူၿပီး MMWEATHER ADMIN TEAM အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ အခ်ိန္ရလွ်င္ရသလို တတ္ႏိုင္သမွ် ဘာသာျပန္ဆို၍
Blog, MMWEATHER GROUP ႏွင့္ Facebook မွတစ္ဆင့္ online ေပၚမွ ျမန္မာမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီသိရွိႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

MMWEATHER အား ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ကူညီလိုသူ မည္သူကိုမဆို ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုလွ်က္ ရွိပါသျဖင့္ Facebook MMWeather Page, MMweather Group တို႕တြင္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေရးသားျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း
uwinnaing@mmweather.com
, mmweather.1958@yahoo.com ႏွင့္ u.winnaing.2008@gmail.com သို႕လည္းေကာင္း၊
CBOX
တြင္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ကူညီႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

Text and page contents updated on 2nd-January-2013
by mmweather administration team

MMWEATHER ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ ?
MMWEATHER GROUP သည္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ ပညာရပ္ကို သင္ယူခဲ့ဖူးသူမ်ား မဟုတ္ၾကသည့္
ျမန္မာမ်ားအားလံုးအတြက္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မိုးေလဝသ အေျခအေနႏွင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို
အင္တာနက္ေပၚတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် မွန္ကန္စြာ ရွာေဖြေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး -
     • ရရွိသည့္ သတင္းေပၚ အေျခခံ၍ မိမိကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားမွ လြတ္ကင္းေအာင္ တိမ္းေရွာင္တတ္ေစရန္
     • မိမိႏွင့္ နီးစပ္ခင္မင္သူမ်ားကို မိမိရရွိသည့္ သတင္းမ်ားအား မွ်ေဝေပးႏိုင္ၿပီး ၄င္းတို႕သည္လည္း မိမိကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မွ လြတ္ကင္းေအာင္ နည္းလမ္းႀကံဆ ရွာေဖြတတ္ေစရန္
     • မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒပညာရပ္ကို စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား (အင္တာနက္ေပၚမွ တစ္ဆင့္) စုေပါင္းၿပီး ေလ့လာသံုးသပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္
     • ျမန္မာႏွင့္ကမာၻတစ္ဝွမ္းမွ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ေလ့လာသံုးသတ္တတ္ေစရန္
     • ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္စပ္ဆိုင္သည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနတစ္ခုတည္းသာမကပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနမ်ားကိုပါ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳ၍ ေလ့လာတတ္ေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚမွတစ္ဆင့္ စုစည္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

Internet ေပၚတြင္ ေလ့လာမႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ မိုးေလဝသအေျခအေနသတင္းမ်ားကို post မ်ားအျဖစ္ ေရးသားတင္ျပျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ သတင္း website မ်ားမွ သတင္းမ်ားကို ရယူ၍ ျမန္မာဘာသာသို႕ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဘာသာျပန္ဆိုတင္ျပခဲ့ၿပီး မိုးေလဝသႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္တို႕အေပၚ စိတ္ဝင္စားသူ ေလ့လာလိုက္စားလိုသူမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေလ့လာဆည္းပူးႏိုင္ၾကေစရန္ ေအာက္ပါတို႕ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ -

 • MMWeather ၏ ပင္မ Website http://www.mmweather.com/
 • မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို တစုတစည္းတည္း ေလ့လာႏိုင္ရန္ MMWeather Portal Page
 • အီးေမးမွတစ္ဆင့္ မိုးေလဝသအေျခအေနႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အျခားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ေပးပို႕ျခင္း Join Group
 • မည္သူမဆို လြယ္လင့္တကူပါဝင္ေဆြးေႏြးေရးသားႏိုင္ရန္ ဘေလာ့တည္ေဆာက္ျခင္း View Blog
 • အသံုးမ်ားလာေသာ လူမႈကြန္ယက္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ Facebook တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒတို႕အျပင္ အျခားေသာ သိမွတ္ဘြယ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္သတင္းမ်ားကို စုေဆာင္းရွာေဖြတင္ျပေပးျခင္း Visit MMWeather Page on Facebook
 • သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တိုက္ရိုက္(Text chat ျပလုပ္၍) ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ PAID CBOX
 • အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သတင္းတင္ျပမႈ ရပ္တန္႕မသြားေစရန္ MMWeather Site Data Center ကို သီးျခား Dedicated Server ဝယ္ယူ၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း